W mocy Bożego Ducha

W dniach 18-20 marca odbyły się rekolekcje wielkopostne. Uczestniczyli w nich wszyscy uczniowie szkół KSW i przedszkola. Tegoroczna nauka rekolekcyjna dotyczyła Trzeciej Osoby Trójcy Świętej. W parafii Króla Odkupiciela nauki prowadziła s. Katarzyna (szarytka) z Chełmna, która radosnym śpiewem ożywiła wielką gromadę dzieci w kościele. Uczniowie mieli również zajęcia w szkole, pracowali nad różnymi zadaniami. Wykonane prace zostały umieszczone na gazetkach klasowych. Klasa 7, 8 oraz Gim odbyła lekcje w Muzeum Archidiecezjalnym. Na zakończenie rekolekcji w środę odbyła się Msza Święta. Sympatycznej siostrze Katarzynie oraz drogim kapłanom za umocnienie w Duchu Świętym nasi uczniowie podziękowali kwiatami.

Katechetka Danuta