Zgodnie z wieloletnią tradycją, 14 października to Dzień Edukacji Narodowej , popularnie zwany Dniem Nauczyciela. W naszej szkole jest on związany z oficjalnym  pasowaniem „pierwszaków” na uczniów.

Także w tym roku zebraliśmy się w holu, aby w radosnym nastroju uczestniczyć w tej imprezie.

Wszystkich zebranych przywitali Martyna Witkowska oraz Filip Dłubała , którzy w profesjonalnym stylu poprowadzili pierwszą część uroczystości.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego konferansjerzy przedstawili krótki rys historyczny obchodzonego święta oraz w pięknych słowach opisali istotę pracy nauczyciela. Każdy z nich otrzymał symboliczny kwiat oraz dyplom z życzeniami. Następnie głos zabierali kolejno pani dyrektor Barbara Ziółkowska oraz pan profesor Maciej Zwierzycki (przedstawiciel Rady Rodziców).

Po wysłuchaniu piosenki prowadzący „przekazali pałeczkę” młodszym uczniom, którzy w równie piękny sposób poprowadzili dalszą część  imprezy. Maja Foterek i Wojtek Abramowicz w znakomitym stylu wprowadzili swoich młodszych kolegów  w arkana ślubowania. Teksty mówione były często przeplatane pięknymi piosenkami i wierszami w wykonaniu dzielnych pierwszoklasistów. Głos zabrała także pani Anna Błachowska, a pomocą dzieciom służyła pani Magdalena Ciabach. Aby zostać w pełni uczniem, chłopcy musieli jeszcze zdać egzamin, czego dokonali z łatwością. Potem nastąpiło ślubowanie i pasowanie na ucznia, którego osobiście dokonała pani dyrektor Barbara Ziółkowska.

Cała uroczystość przebiegła w miłej atmosferze, a najbardziej cieszą się na pewno „pierwszaki”!