Dnia 19.10.2019 odbył się w Poznaniu finał wojewódzkiego konkursu krasomówczego. Wziął w nim udział uczeń naszej szkoły – I LO im. Kard. Augusta Hlonda – Filip Dłubała. Filip w swoim wystąpieniu przybliżył wszystkim losy swojej rodziny w okresie II Wojny Światowej oraz przypomniał o kształtowaniu się polskich postaw patriotycznych na przestrzeni dziejów I i II Rzeczypospolitej dzięki wybuchającym wówczas powstaniom, w których Polacy walczyli o wolność i niepodległość swojego kraju. Pokonując stres, zdobył w wyrównanej walce wspaniały puchar i zajął trzecie miejsce w ogólnej klasyfikacji. Życzymy dalszych sukcesów.

Piotr Kwiatkowski