Wzorem lat ubiegłych dla uczczenia Dnia Papieskiego, odbyła się w naszej szkole 16 października uroczystość poświęcona temu dniu. Jest to dzień wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i promocji Jego nauczania. W tym roku Dzień Papieski odbywał się pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Hasło jest cytatem Listu Apostolskiego Novo Millenio Ineunte (czyli: na początku nowego tysiąclecia). W scenariuszu słowno-muzycznym zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Śpiewali piosenki, recytowali wiersze oraz przypominali fakty z życia i pontyfikatu Papieża – Polaka. Prezentacje ze zdjęciami opracowała Gabrysia Kowalska z klasy III gimnazjum. Brawami nagrodziliśmy występujących uczniów.

Uczniowie nie pamiętają pontyfikatu i postaci Jana Pawła II, ale doskonale znają go ich rodzice, dziadkowie i nauczyciele. Jednakże wszyscy, na słowa Ojca Świętego, „Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do mnie” odpowiadamy „Oto jesteśmy”.

Uroczystość przygotowała wraz z uczniami klasy VI, V i IV katechetka

Danuta Sobieraj-Rogowska