13 października 2017 r. o godz.8.00 odbyła się w naszej szkole uroczystość pasowania pierwszoklasistów na uczniów. Dzieci bardzo starannie przygotowały się do tej chwili. Każdy pierwszoklasista recytował wiersz i wspólnie z klasą śpiewał piosenki. Następnie dziewięcioro dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej KSW w Poznaniu złożyło ślubowanie i uczestniczyło w ceremonii pasowania na uczniów przez panią dyrektor. Po tej uroczystej chwili uczniowie otrzymali dyplomy i legitymacje szkolne oraz kuferki pierwszoklasisty, z których będą korzystać przez wiele lat. Potem dzieci wraz z rodzicami udały się do swojej klasy na poczęstunek.

Do grona uczniów zostały przyjęte następujące osoby:

Grażyna Derdas,

Anna Deszczyńska,

Przemysław Gałęski,

Jakub Grabowski,

Antoni Jakubowski,

Nadia Kranz,

Paula Maciejewska,

Barbara Piasecka,

Martyna Ratajczak.

Bożena Janaszak