Dnia 27.04.2016 odbył się finał wojewódzkiego etapu projektu IPN  „Utracone dziedzictwo – losy polskich ziemian w wieku XX”. W malowniczej scenerii pałacu w Śmiełowie, gdzie mieści się muzeum poświęcone Adamowi Mickiewiczowi oraz w pałacu Gorzeńskich w Dobrzycy – siedzibie Muzeum Ziemiaństwa finaliści zapoznali się z historią ziemiaństwa w XIX i XX wieku na ziemiach polskich, krętymi ścieżkami tejże warstwy społecznej podczas II Wojny Światowej oraz życiem i twórczością naszego wieszcza Adama Mickiewicza. Naszą szkołę reprezentował Krzysztof Żerko, wyróżniony w finale nagrodą rzeczową. Na wszystkich uczestników czekał także obiad w Oranżerii w pałacu Gorzeńskich. Posileni również strawą duchową, zafascynowani usłyszaną historią oraz pełni nowych pomysłów na następne projekty organizowane przez IPN, spróbujemy znowu zachwycić i zadziwić jurorów.