Uroczystość rozpoczęliśmy Mszą Świętą, której przewodniczył Delegat Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks. Mateusz Socha. Kazanie wygłosił ks. Piotr Szymański, który rozpoczyna pracę w naszych szkołach. Wśród zaproszonych gości byli także ks. Tomasz Buliński – Proboszcz parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Poznaniu, Prezes Zarządu KSW Pan Andrzej Święcichowski, Państwo Słocińscy współpracujący ze szkołami oraz przedstawiciele Rad Rodziców Szkół. W słowach skierowanych do uczniów wszyscy podkreślali wartość szkół katolickich oraz oddanie wszystkich spraw Panu Bogu. Pani Dyrektor po przywitaniu zaproszonych gości złożyła wszystkim serdeczne życzenia na Nowy Rok i przedstawiła nauczycieli, którzy rozpoczynają pracę w naszych szkołach. Gorące słowa przywitania skierowała do uczniów, klas pierwszych.