Tradycją szkoły jest pamięć, modlitwa, składanie kwiatów i palenie zniczy przy pomniku stojącym przed naszą szkołą przy ul. Mińskiej 32.

Dzisiaj, 31 października 2017 r. z okazji zbliżających się dni 1 i 2 listopada podczas dużej przerwy uczniowie oddali cześć, prosząc w modlitwie za młodego chłopca – 17-letniego mieszkańca osiedla, który zginął 1 września 1939 r. w 50. rocznicę utworzenia harcerstwa na osiedlu Warszawskim.