W tym tygodniu uczniowie starszych klas naszych szkół złożyli kwiaty i zapalili znicze w hołdzie druhowi Edwardowi Pietrzykowskiemu.
Śp. Edward Pietrzykowski był założycielem harcerstwa na Osiedlu Warszawskim.
Pamiętajmy o tych, którzy całe życie chronili wartości i swojej Ojczyzny.

Cześć Jego Pamięci!