Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej i Regulaminem Wyborów w skład samorządu Szkoły Podstawowej weszły osoby o największej liczbie głosów i będą pełnić następujące funkcje:

 

Marta Wąsik, klasa VI – 21 głosów – PRZEWODNICZĄCA

Aleksandra Słabolepsza, klasa VII – 19 głosów – I ZASTĘPCA

Alicja Dyba, klasa VI – 18 głosów – SEKRETARZ

 

Osoby współpracujące z Samorządem Uczniowskim:

 

Aleksander Manikowski, Julia Stachecka, Urszula Szmajter,
Klaudyna Ziółkowska
oraz przewodniczący samorządów klasowych.