14.05.2019 roku uczniowie naszej szkoły odbyli trzecią część szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Celem kursu jest przygotowywanie dzieci do podejmowania prostych czynności w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Nauka poprawnego interpretowania i rozumienia istoty udzielania pierwszej pomocy, stanów zagrożenia zdrowia i życia. Propagowanie i popularyzacja zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród społeczeństwa.

Program kształcenia objął takie treści jak:

Panel 1 – Poszkodowany przytomny

 • Sprawdzenie bezpieczeństwa i podejście do poszkodowanego
 • Sprawdzenie przytomności
 • Wezwanie profesjonalnych służb medycznych – rozmowa telefoniczna z numerem alarmowym 112 lub pogotowiem ratunkowym pod numerem 999

Panel 2 – Poszkodowany nieprzytomny oddychający

 • Wezwanie pomocy
 • Udrożnienie dróg oddechowych
 • Sprawdzenie oddechu
 • Ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej
 • Wezwanie profesjonalnych służb medycznych – rozmowa telefoniczna z numerem alarmowym 112 lub pogotowiem ratunkowym pod numerem 999

Panel 3 – Stany zagrożenia życia

Zranienia i krwotoki

 • Postępowanie w przypadku zranień i krwotoków
 • Ucisk rany i uniesienie zranionej części ciała

Zadławienia

 • Rozpoznanie zadławienia
 • Uderzenia w plecy
 • Uciskanie nadbrzusza
 • Postępowanie z niemowlętami i dziećmi

Podejrzenie zawału serca

 • Objawy zawału serca
 • Postępowanie w przypadku zawału serca

Panel 4 – Postępowanie z nieprzytomnym i nieoddychającym poszkodowanym (RKO – resuscytacja krążeniowo-oddechowa)

 • Uciskanie klatki piersiowej
 • Oddechy ratownicze