W niedzielę 18 czerwca 2017 r. na Mszy Św. w parafii Chrystusa Odkupiciela uroczyście pożegnaliśmy Księdza Kanonika Wojciecha Ławniczaka, który przez 25 lat sprawował godność proboszcza w naszej parafii. 25 lat to czas jednego pokolenia. Ochrzczone przez niego dzieci, dzisiaj już chrzczą swoje pociechy. Wychował tutaj całe jedno pokolenie. Efektem tego są liczne powołania – trzy duszpasterskie i dwa zakonne. W uroczystości uczestniczyli uczniowie, rodzice i parafianie. Podczas tej uroczystości ksiądz w czasie homilii powiedział bardzo ciekawą rzecz: otóż kto był wyświęcany przez biskupa Antoniego Baraniaka jest jakoby następcą apostoła Mateusza. Na zakończenie Mszy Św. złożyliśmy księdzu podziękowania i życzyliśmy sobie wzajemnie „Do zobaczenia”. Ksiądz Wojciech nadal będzie sprawował posługę kapłańską w parafii w Swarzędzu.

Należy wspomnieć, że rok 2017 jest dla Księdza Kanonika Wojciecha Ławniczaka rokiem szczególnym, również, ze względu na obchodzony 20 maja 2017 r. złoty jubileusz – 50 lat kapłaństwa oraz 75-te urodziny i przejście na emeryturę.

Katechetka Danuta