W dniach 13 – 14 listopada Pani Dyrektor Barbara Ziółkowska wraz z nauczycielkami – Panią Wiolettą Stróżewską oraz Panią Agnieszką Kuklą uczestniczyły w XXVI Forum Szkół Katolickich w Częstochowie. Miały okazję wysłuchać takich wystąpień jak:

Drugie zadanie rodziny – służba życiu, Ks. Abp Henryk Hoser
Co to jest wychowanie, Prof. Stanisław Grygiel
Co to znaczy wychowywać do wspólnoty, Prof. dr hab. Katarzyna
Wychowanie do małżeństwa wychowaniem do dojrzałego chrześcijaństwa. Duszpasterstwo Biskupa Jana Pietraszki i Kardynała Karola Wojtyły, P. Ludmiła Grygiel
Wokół zmian ideologicznych w polityce Państwa, Prof. dr hab. Michał Królikowski
Neutralność światopoglądowa a wychowanie, Ks. dr Tomasz Jaklewicz, zastępca red. naczelnego „Gościa Niedzielnego”
Wychowywać do odczytania powołania, Ks. Abp Wacław Depo
Polska i cywilizacja życia – etapy odbudowy, Poseł Marek Jurek, Marszałek Sejmu w latach 2005 – 2007, poseł do Parlamentu Europejskiego
Świadectwo Bogdana o jego byciu wychowywanym i wychowawcą, Bogdan „Kryzys” Krzak

Agnieszka Kukla