Podziękowanie

Siostry  Albertynki  posługujące  ubogim  wyrażają  wdzięczność  za  dostarczone  artykuły żywnościowe. …